Interview Laura Van Den Abeele

Laura Van Den Abeele, studente Master Onderwijswetenschappen (UGent), verkende tijdens haar stage bij Djapo een aanpak om het denken van kinderen te visualiseren en zo het denken te stimuleren. Wat betekent dat precies en hoe draagt haar stage bij tot haar verdere loopbaan? Wat zijn haar ervaringen om voor een organisatie als Djapo te werken? Ze vertelt het ons graag.

Welke stageopdracht kreeg je precies vanuit de opleiding? Welke link was er met de opleiding?
Via de onderzoeksstage maken we als student kennis met het werkveld en leren we de theoretische kaders uit de opleiding toe te passen in de praktijk. Concreet bestond de stage uit twee delen: het participeren in de dagelijkse werking van de organisatie en het opnemen van diverse educatieve taken.

Anderzijds was er een onderzoeksopdracht waarbij de focus lag op het zelfstandig uitwerken van een antwoord op een pedagogische vraag of behoefte van de organisatie, via empirisch onderzoek  zoals het afnemen van vragenlijsten of interviews, of ontwerponderzoek zoals het ontwikkelen van didactisch materiaal of workshops.

Tijdens mijn stage bij Djapo kon ik vooral een beroep doen op het vak ‘onderwijskundig ontwerpen’, maar daarnaast kwamen ook heel wat theoretische inzichten rond leren en informatieverwerking goed van pas bij de zoektocht naar een geschikte visual tool voor de leerlingen, een manier dus om het denken van kinderen te visualiseren.

Vanwaar je interesse in Djapo? Had je al met materiaal van Djapo gewerkt?
Toen ik startte aan de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen had ik al een diploma als leerkracht lager onderwijs op zak. Tijdens die opleiding deed ik in mijn derde jaar stage in Ecuador. In Ecuador werkte ik samen met leerlingen rond verschillende thema’s zoals ‘water’ en ‘duurzaamheid in de wereld’. Het is door het zoeken naar informatie over deze thema’s dat ik Djapo op het spoor kwam.

Tijdens mijn masterstage was het de bedoeling om theorie aan de praktijk te koppelen. Djapo is een organisatie die belang hecht aan de koppeling tussen onderzoek en praktijk binnen het basisonderwijs. Voor mij was het de ideale plek waar zowel de vaardigheden die ik leerde in mijn vooropleiding, als de theoretische inzichten uit de masteropleiding functioneel inzetbaar waren.

Hoe heb je je stage opdracht concreet uitgevoerd bij Djapo? Hoe heb je de theorie aan de praktijk getoetst?
Ik dook in de literatuur rond visual tools en het visueel ondersteunen van denk- en leerprocessen. Ik koos twee tools die ik zou uittesten in acht klassen in het lager onderwijs. Bij het uittesten van de ontwikkelde lessen werd zowel feedback van de leerlingen als de leerkrachten verzameld. Deze feedback werd geanalyseerd en meegenomen bij het herwerken van de ontwikkelde lessen.

Aan welke competenties heb je gewerkt tijdens deze stage?
Tijdens de stageperiode leerde ik zelfstandig een onderzoeksopdracht uitwerken. Ik leerde zelfstandig systematisch en kritisch reflecteren over mijn eigen denken en handelen, ik leerde op een constructieve manier omgaan met feedback en gestructureerd rapporteren over het uitgevoerde werk en het achterliggende beslissingsproces.

Welke meerwaarde bood jouw stage voor Djapo?
Ik ontwikkelde en schreef concreet lesmateriaal rond ‘zwerfvuil’ voor de drie graden van het lager onderwijs. Het concept en de aanpak van de lessen is gebaseerd op de conclusies uit het onderzoek en op de proeftuinlessen. Het feit dat ik zowel in de klassen kwam en ruimte kreeg om me de theoretische inzichten eigen te maken, betekende een grote meerwaarde. Ik kon zo theorie en praktijk mooi koppelen. Djapo is bovendien een kleine organisatie, maar de werking wordt heel gestructureerd aangepakt. Dat was voor mij als stagiair aangenaam werken en maakte het makkelijk om mijn weg te vinden.

Wat neem je mee naar je toekomstige carrière?
De manier waarop samengewerkt werd met collega’s was erg aangenaam. Je kon steeds bij iemand terecht als je ergens twijfels over had en er werd ook luidop mee gereflecteerd over mogelijke obstakels. Die manier van samenwerken zal ik ongetwijfeld zelf ook proberen bevorderen tijdens mijn eerste werkervaringen. Het maakt ook dat de werknemers zich goed voelen op hun werk en dat uit zich ook in de werkprestaties. Ik merkte dat dit ook een positief effect had op mijn eigen werk. Bovendien werd er met een open blik naar alles gekeken wat ook mijn blik op de wereld verruimd heeft. Ook dat neem ik mee naar mijn eerste werkervaringen.

De lessen waaraan Laura meewerkte zijn te vinden op Wereldlesidee. Laura werkte aan de lessen rond zwerfafval.

Bekijk ook:

Djapo in de lerarenopleiding
Systeemdenken: ik onderzoek de wereld
Filosoferen: ik geef invulling aan de wereld
Creatief Denken: ik ontwerp de wereld
Djapo: wie we zijn en wat we doen