Interessantste vraag

De interessantste vraag is een werkvorm creatief denken die draait om vragen stellen. Leerlingen verruimen hun blik op een onderwerp door zinvolle vragen te stellen.

Met deze werkvorm werk je in het secundair onderwijs aan:
SC 13
Bouwsteen: ‘Een (onderzoeks-)probleem (v)erkennen en een antwoord of oplossing zoeken gebruikmakend van geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools’
ET 13.9, ET 13.10

Bekijk ook:

Aanbod secundair onderwijs
Creatief denken: ik ontwerp de wereld
Deze werkvorm is gebaseerd op een werkvorm uit de Methode Creatief Denken, een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs