inspiratiedag SDG’s in de praktijk

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s: de 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen een universeel kader dat enkel gerealiseerd kan worden als wereldwijd alle maatschappelijke actoren samenwerken.

Hoe kan je als school, onderwijsactor of (lokale) beleidsmaker concreet met de SDG’s aan de slag? Kunnen de bedrijfswereld, de non-proftsector en het lokale beleid een voorbeeld zijn voor het onderwijs?

Tijdens deze inspiratiedag verzamelt Djapo prikkelende ervaringen, visies en praktijken. In enkele interactieve sessies komen we tot concrete en verfrissende ideeën om het integrale SDG-verhaal een reële plaats te geven binnen het onderwijs.

Deze inspiratiedag is gratis.

Programma voormiddag

9u tot 9u30 Onthaal met koffie
9u30 tot 10u Inleiding: Peter Wollaert en Dirk Timmermans (VVN)
10u tot 11u Keynote door Raymonda Verdyck (GO!)
11u tot 12u Keynote door Flore De Pauw (VN jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling)
12u tot 13u Lunch

Programma namiddag

13u tot 14u Parallelle sessies
1. SDG’s in actie: leren – delen – inspireren
In deze sessie nodigen we je uit om je ervaringen rond de SDG’s te delen en
elkaar te inspireren. Aan de hand van verschillende interactieve werkvormen
waardeer je elkaars SDG-acties en bespreek je de impact ervan op je klas,
school, gemeente of organisatie.
Begeleider: Koen Cornelis (Djapo)

2. Hoe kan je als gemeente de SDG’s integreren in je beleid?
Tijdens deze sessie leer je verschillende tools kennen om de SDG’s zowel
vormelijk als inhoudelijk te integreren in je beleidsplannen. Van een
SDG-impactanalyse over een SDG-cirkeloefening tot SDG-indicatoren: de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) geeft tekst en uitleg
en laat ook enkele ervaren gemeenten aan het woord.
Begeleider: Heleen Voeten (Stafmedewerker VVSG)

3. De SDG’s op een interactieve manier op maat van jongeren
You(th)4Goals is een interactief digitaal spel dat jongeren (tweede en derde
graad secundair onderwijs) sensibiliseert en mobiliseert rond de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen. Het is een spel vol leuke vragen en challenges,
en een hele hoop extra informatie die je kan aanpassen naar de noden van
jouw groep.
Begeleider: Nina Honnay (Via Don Bosco)

14u15 tot 15u15 Parallelle sessies
4. Mars from scratch
Stel, je komt aan op een nieuwe planeet en je krijgt de kans om het onderwijs
helemaal opnieuw in te richten. Welke manieren kan je dan ontwikkelen om
de SDG’s mee te verankeren in het nieuwe onderwijssysteem? Tijdens deze
sessie ga je aan de slag met brainstormtools om zo nieuwe ideeën te bedenken
en uit te wisselen.
Begeleider: Jan Leyssens (Switchrs)

5. De SDG’s als inhoudelijke en strategische uitdaging
Hoe kunnen de SDG’s bijdragen tot meer bewustzijn en gedragenheid in een
bedrijf? Hoe integreer je ze in je beleid en organisatie? Kom luisteren naar het
verhaal van Colruyt group.
Begeleider: Astrid Van Parys (Colruyt group)

6. GoodFood@School en de SDG’s gaan hand in hand
Hoe kan je aan de hand van een populair thema zoals gezonde en duurzame
voeding werken aan meerdere SDG’s? We verdiepen ons in een gezond en
duurzaam voedingsbeleid en bijhorende inspirerende voorbeelden en good
practices. Met deze thematische bril gaan we aan de slag in ieders context.
Begeleider: Jen Willems (Rikolto)

15u15 tot 15u40 Koffiepauze
15u40 tot 16u Afsluiter

Heb je nog vragen? Contacteer ons: info@djapo.be