Inspiratiedag De Duurzame ontwikkelings doelstellingen (SDG’s) in de praktijk

“Het verwezenlijken van de Sustainable Development Goals tegen 2030 is een enorme uitdaging. Een waarin we moeilijk in kunnen slagen als iedereen op zijn eiland blijft werken. We moeten er allemaal samen mee aan de slag: jij en ik, scholen, bedrijven, overheden, organisaties, hand in hand.” Belinda Wijckmans, directeur Djapo

Directeur Belinda Wijckmans van Djapo was duidelijk in haar openingstoespraak tijdens deze inspiratiedag rond de SDG’s. Met deze dag willen Djapo en de VN deze samenwerking stimuleren door het onderwijs, de profit- en de non-profitsector samen te brengen, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Het behalen van de SDG’s vereist een integrale aanpak

In zijn inleiding vertelde Dirk Timmermans van de VVN dat de zaadjes voor de SDG’s al werden geplant in 1992, tijdens de klimaattop in Rio. Sindsdien is er al een hele weg afgelegd. Maar om ze te behalen, hebben we een integrale aanpak nodig. Het is daarom van groot belang dat er ook in het onderwijs aan de SDG’s gewerkt wordt.

Meer dan actief burgerschap

Raymonda Verdyck legde uit hoe het gemeenschapsonderwijs GO! dat aanpakt. Tot de verbazing van heel wat deelnemers beperkt die aanpak zich niet tot het nieuwe schoolvak ‘actief burgerschap’. Het engagement van de leerlingen om mee te werken aan een betere wereld wordt in alle vakken gestimuleerd.

Bovendien wordt de hele schoolcultuur, van het kleuter- tot het middelbaar onderwijs, in alle onderwijstypes, doorspekt van de kernwaarden die de jongeren aanzetten tot dat actief burgerschap: engagement, oprechtheid en eerlijkheid, respect, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en openheid.

“Engagement creëer je niet door frustraties omwille van ongelijkheid. Je bekomt het alleen door iedereen gelijke kansen te geven.” Raymonda Verdyck, GO! onderwijs

Om de SDG’s te behalen, moeten we ze vertalen

VN jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling Flore De Pauw legt uit wat haar rol precies inhoudt. Kort samengevat, zet zij zich in om de SDG’s, die eigenlijk in ‘beleidstaal’ zijn geschreven, te vertalen naar jongeren toe. Wat zijn die SDG’s en hoe kan je in je dagelijks leven bijdragen tot de verwezenlijking ervan? Voor wie actief met jongeren aan de slag wil gaan rond de SDG’s, raadt Flore de SDG toolkit van de Vlaamse Jeugdraad aan.

Tijdens de namiddagsessies wisselden de deelnemers van de Inspiratiedag ervaringen uit, evalueerden ze samen concrete acties en bedachten ze er nieuwe. Medewerkers van Djapo, VVSG, Via Don Bosco, Switchrs, Colruyt Group en Rikolto gaven inspirerende voorbeelden, concrete handvaten en originele ideeën om actief en zeer concreet te werken rond de SDG’s in onze scholen, bedrijven, steden en gemeentes, verenigingen en organisaties.

Maak het concreet: de belangrijkste conclusies

Ten eerste, maak het SDG-kader concreet. Maak het gemakkelijk voor de mensen om duurzame keuzes te maken. En laat hen ook inzien wat ze allemaal al doen in dat kader. Velen kennen de SDG’s op zich niet, maar zijn er eigenlijk al heel actief aan bezig.

Een belangrijk punt voor de mensen van het onderwijs: zoek trekkers op elk niveau en zeker op strategisch niveau. Pas dan kan het hele verhaal echt indalen in de organisatie en kan het op een duurzame manier verdergezet worden.

En last but nog least: durf oude denkpatronen los te laten om acties te bedenken en weet dat één duurzame actie altijd bijdraagt tot de verwezenlijking van meerdere SDG’s.

Bekijk ook:

Meer over Djapo

Deze inspiratiedag maakte deel uit van een project rond de SDG’s, gesteund door de Nationale Loterij

Meer over de SDG’s in je klas, school of gemeente