Initiatie systeemdenken

Doelgroep: studenten kleuter- en lager onderwijs

Duur: 2-3 uur
Prijs: € 240
Deze sessie geven we zowel op locatie als online. Contacteer ons voor meer informatie.

Om kinderen wegwijs maken in een complex verhaal van duurzaamheid en te leren omgaan met de uitdaging van morgen, volstaat kennis niet. Djapo wil kinderen zelf laten onderzoeken, ideeën leren bedenken en met kritische blik leren kijken … kortom hen vaardig maken in zelfstandig denken. We bieden vormingen voor studenten rond 3 denkvaardigheden: filosoferen, systeemdenken en creatief denken.

In deze sessie maken studenten kennis met de vaardigheid ‘systeemdenken’ of ‘denken in verbanden’. Studenten leren complexe thema’s rond duurzame ontwikkeling behapbaar te maken voor (jonge) kinderen. Systeemdenken helpt je immers verbanden te onthullen, begrijpen en te visualiseren.
Dit doen we a.d.h.v. werkvormen waarin je oorzaken en gevolgen, delen en gehelen onderzoekt en in kaart brengt. Andere werkvormen leren je verschillende perspectieven in te nemen om zo een genuanceerd beeld op de realiteit te ontwikkelen.

We reiken een beknopt theoretisch kader aan, geïllustreerd door een brede waaier aan werkvormen en activiteiten die de studenten tijdens de sessie uitvoeren. Hoe leer je kinderen oorzaken en gevolgen te onderzoeken? De werkvormen en praktijkvoorbeelden zijn op maat van de jongste kleuters tot en met de derde graad. We vertrekken vanuit verhalen (voor verschillende leeftijdsgroepen), die ons meenemen naar een prikkelende fantasiewereld en meteen de link leggen met realistische duurzaamheidsvraagstukken.

Interesse? Contacteer lerarenopleiding@djapo.be

Bekijk ook:

Systeemdenken: ik onderzoek de wereld
Methode Systeemdenken