In de roos

Maak je denken zichtbaar

In de roos is een visueel denkinstrument dat je denken zichtbaar maakt.

Het biedt een structuur die je stimuleert om criteria te onderzoeken en je ideeën eraan af te toetsen. Samen met anderen gericht nadenken en tot keuzes komen was nog nooit zo makkelijk.

Een In de Roos laat je:

  • een denkvraag formuleren
  • ideeën bedenken
  • criteria bedenken
  • criteria selecteren
  • ideeën aftoetsen aan criteria
  • het resultaat bekijken
  • reflecteren over het denkproces
  • afronden

Wil je het zelf proberen?

Je kan het gemakkelijk zelf doen in je klas. We leggen het stap voor stap uit.

Zijn je leerlingen al vertrouwd met In de roos en wil je ze zelfstandig laten werken?

Voorbeeld: Wat spelen we vandaag? Recht op spelen

Wat spelen we vandaag? Ideeën aftoetsen aan criteria is behoorlijk uitdagend voor jonge kinderen. Dit is een werkvorm die je best goed begeleidt. Stel vragen bij het opstellen van de criteria en probeer ze samen met de kinderen te beantwoorden: Waar gaan we spelen? Wie moet er meedoen? Moeten we voor iets opletten? Mogen we vuil worden? Mag er een winnaar zijn? … Met jonge kinderen mag je gerust wat sturen. Zelfs al komt het antwoord uiteindelijk van de leerkracht, kinderen maken op deze manier kennis met hoe je te werk kan gaan als je een beslissing moet nemen.

Krijg je de video hierboven niet te zien? Dan heb je de cookies niet of slechts gedeeltelijk aanvaard. Accepteer alle cookies om de video toch te bekijken. statistics, marketing

Voorbeeld: Werken aan samenhorigheid

Polarisering is een actueel thema. Ook binnen de schoolmuren zien we soms groepen verzeild geraken in een ‘wij-zij-verhaal’. Denk samen met collega’s, ouders en andere medewerkers na over manieren om aan de samenhorigheid te werken, en laat je verrassen door welke ideeën er in jullie roos komen te staan.

Krijg je de video hierboven niet te zien? Dan heb je de cookies niet of slechts gedeeltelijk aanvaard. Accepteer alle cookies om de video toch te bekijken. statistics, marketing

Voorbeeld: Iemand overtuigen van je idee

Je hebt een schitterend idee, maar je omgeving reageert koel. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Welke drempels zijn er waarom zijn collega’s soms moeilijk te overtuigen? Hoe kan je een idee overtuigend brengen? Maak er criteria van en zoek manieren om je idee overtuigend te presenteren.

Krijg je de video hierboven niet te zien? Dan heb je de cookies niet of slechts gedeeltelijk aanvaard. Accepteer alle cookies om de video toch te bekijken. statistics, marketing

Voorbeeld: Fast Fashion

Ben je leerkracht in het secundair onderwijs? Heb jij het onderwerp fast fashion al eens aangekaart met je leerlingen? Hoe denken zij erover? Welke ideeën hebben zij om het probleem op school aan te pakken? Onderzoek het met de werkvorm In de Roos. Bepaal ook samen de criteria om tot een gedragen actie te komen.

Krijg je de video hierboven niet te zien? Dan heb je de cookies niet of slechts gedeeltelijk aanvaard. Accepteer alle cookies om de video toch te bekijken. statistics, marketing

Voorbeeld: Duurzaam ontspannen in eigen streek

Wil je ontspannen in eigen streek? Bepaal volgens je eigen criteria op welke manieren je echt kan ontspannen. Dit filmpje is een voorbeeld, het kiezen van criteria is uiteraard heel persoonlijk. Je definieert voor jezelf goede criteria op de vraag “Wat vind jij zelf ontspannend?” en komt zo tot interessante ideeën.

Krijg je de video hierboven niet te zien? Dan heb je de cookies niet of slechts gedeeltelijk aanvaard. Accepteer alle cookies om de video toch te bekijken. statistics, marketing

Voorbeeld: Mei Plasticvrij

Welke ideeën kan jij bedenken rond Mei Plasticvrij? Haalbare acties die je zelf kan doen? Volg het denkproces van collega Sien. Welke ideeën zou jij uitvoeren?

Krijg je de video hierboven niet te zien? Dan heb je de cookies niet of slechts gedeeltelijk aanvaard. Accepteer alle cookies om de video toch te bekijken. statistics, marketing