Welk duurzaam voornemen kan je volhouden?

Om deze vraag te beantwoorden, gebruiken we In de roos, een visueel denkinstrument dat je denken zichtbaar maakt.
In de Roos! is een interessant hulpmiddel bij het aangaan van de denkvraag. Om je te helpen het beste idee te kiezen, is het interessant om te onderzoeken wat de belangrijkste criteria zijn waaraan je ideeën moeten voldoen.

Hoe doe je dit?

1) Schrijf de vraag op: WELKE GOEDE VOORNEMENS KAN IK VOLHOUDEN? Bedenk een aantal specifieke criteria waaraan de ideeën moeten voldoen. Bijvoorbeeld het moet realistisch en haalbaar zijn en een bewuste keuze. Noteer deze criteria onder elkaar.

2) Omcirkel drie criteria die jij belangrijk vindt.

3) Bedenk ideeën als antwoord op je denkvraag en schrijf ze onder elkaar, naast de criteria. Bijvoorbeeld geen vlees meer eten, lokaal groenten en fruit eten, een goed doel steunen, niet meer met het vliegtuig vliegen, de buurman helpen in zijn moestuin…

4) Je gaat nu je ideeën aftoetsen aan de criteria. Teken de roos. In het midden plaats je de ideeën die aan de drie geselecteerde criteria voldoen. In de middelste cirkel komen de ideeën die aan twee criteria voldoen, en in de buitenste cirkel de ideeën die aan slechts één criterium voldoen. Toets de ideeën af en schrijf ze in de juiste cirkel.

5) Evalueer het eindresultaat en het denkproces. – Welke ideeën voldoen aan de drie criteria? – Zit hier een idee bij dat je kan uitvoeren? Waarom wel/niet? – Heeft het instrument ons geholpen met het uitvoeren van de denkopdracht?

6) Staan er ideeën buiten de roos die je eigenlijk beter vindt? Denk dan verder.

  • Kloppen onze criteria? Zo niet, pas ze aan.
  • Kloppen ze wel? Kunnen we dat idee aanpassen zodat het wel aan de drie criteria voldoet? Hoe?
  • Hoe ben ik tot deze oplossing gekomen?
  • Is er nog een andere manier om deze vraag of dit probleem aan te pakken?

Duurzame voornemens om vol te houden: bekijk het filmpje

Hoe deze denkvraag precies vorm krijgt met de werkvorm ‘In de Roos’ zie je in dit filmpje.

Krijg je de video hierboven niet te zien? Dan heb je de cookies niet of slechts gedeeltelijk aanvaardt. Aanvaard alle cookies om de video te bekijken. statistics, marketing