Give a day

Give a Day verbindt, matcht en enthousiasmeert alle actoren in de samenleving om samen sociale en ecologische uitdagingen aan te gaan via vrijwillige inzet. Give a Day gelooft in een levendig ecosysteem waar samenwerking leidt tot een duurzame sociale impact.

Djapo werkt samen met Give a Day, onder meer voor het aanwerven van vrijwilligers. Bekijk onze vacatures. Of wil je meer weten over onze vrijwilligers?