gender

Als jij eender welke held zou kunnen zijn, wie zou je dan willen zijn? En waarom? Zijn helden vooral jongens of meisjes en hoe zou dat komen. In deze les rond het thema gender onderzoek je oorzaken en gevolgen van het feit dat meisjes minder vaak een heldenrol hebben in films dan jongens. Je mag het scenario zelf herschrijven. Tenslotte word je zelf even een held. Spider(wo)man, houd je klaar!

Lesmateriaal en doelstellingen

Werkblad
Doelstellingen en eindtermen