Gender doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

Go!
3.1.1 28 Kritisch zijn en een eigen mening formuleren
3.1.5 1 Het onderscheid verwoorden tussen fictie en non-fictie in media
3.1.5 4 Met eigen woorden illustreren dat in de media vaak stereotypen gebruikt worden

Zill
Ontwikkeling van een innerlijk compas- Identiteit:
1 Basisvertrouwen ontwikkelen
2 Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen

Eindtermen
Mens en maatschappij: 1.3
Sociale vaardigheden: 1.1
Leren leren: 1, 4