gender doelstellingen en eindtermen tweede en derde graad

Doelstellingen

Go!
3.1.1 3 In een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uitdrukken
3.1.3-37 Met eigen voorbeelden illustreren wat stereotypen en vooroordelen zijn en er voorbeelden van geven uit de eigen omgeving en media
3.1.3-38 Illustreren met eigen voorbeelden hoe stereotypen en vooroordelen oorzaak kunnen zijn van discriminatie
3.1.5-4 Met eigen woorden illustreren dat in de media vaak stereotypen gebruikt worden
3.1.5-8 Beseffen dat hun gedrag beïnvloed wordt door de media

Zill
OWte 5 Vaststellen en uitdrukken hoe wetenschap, techniek en de samenleving elkaar beïnvloeden
MEge 5 De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren

OVSG
1L-4 De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit
1.3-7 De leerlingen kunnen mogelijke oorzaken aanduiden van bepaalde gedragingen
2.7-6 De leerlingen kunnen kritisch nadenken over bepaalde maatschappelijke toestanden

Eindtermen

Mens en maatschappij: 1.1, 2.5
Sociale vaardigheden: 1.6
Leren leren: 3