Thema ‘kinderrechten’

Is jouw gemeente kindvriendelijk? Wordt er goed voor de aarde en voor de mensen gezorgd? Is er voldoende plaats om te spelen, om elkaar te leren kennen? Kan je er op een fijne manier samenleven?

Iedereen heeft recht op een fijn leven op een gezonde planeet.
Alle kinderen hebben recht op een fijn leven in een gezonde gemeente.

Kinderen hebben nog geen stemrecht. Zij kunnen niet mee beslissen over het gemeentebeleid.

Lesbrief participatie

Maar kinderen hebben wel een stem. Een stem om van de wereld een betere plek te maken, een stem die gehoord wil worden en actief wil deelnemen aan wat er reilt en zeilt in de gemeente. Want iedereen heeft recht op een fijn leven in een gezonde gemeente, waarin mensen zorgen voor de aarde en voor elkaar.

Wat ontbreekt er nog in je gemeente? Waar kan het beter? Djapo wil kinderen mee laten nadenken over hun toekomst en maakte een lesbrief voor de tweede en derde graad lager onderwijs.

Kinderrechten en actie!

Kinderen onderzoeken daarbij wat er nodig is voor een fijn leven in een gezonde gemeente. Ze gaan op zoek naar fijne plekken in hun gemeente en pluizen uit met welke kinderrechten er al rekening wordt gehouden en waar het nog beter kan. Ze bedenken acties om de gemeente duurzaam te maken en zoeken uit hoe ze politici kunnen benaderen en overtuigen van het belang van een fijn leven in een gezonde gemeente.

Lesmateriaal

werkblad feedback volgens de regels
werkblad hoeden
enquĂȘte 
logo’s kinderrechten Djapo

Opbouw lesbrief

Je kan alle onderdelen uit deze lesbrief in de klas aan bod laten komen, maar je kan ook kiezen om slechts een of enkele delen te doen. Of je kiest een andere volgorde. In dit schema zie je hoe de lesbrief is opgebouwd.

Wil je laten zien dat jij werk maakt van een fijn leven in een gezonde gemeente? Download en print het charter en hang het op een zichtbare plaats.