Gelukkig 2030: SDG-dag in Mechelen

Kinderen die een hele dag werken rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In Mechelen is het stilaan een traditie. Zo’n vierhonderd leerlingen van veertien Mechelse scholen namen deel aan de themadag ‘Gelukkig 2030’. Leden van de Mondiale Raad lieten tijdens interactieve workshops zien hoe zij werken aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s, de ‘werelddoelen’ in de kindermond. Die SDG’s werden op die manier heel concreet. Het evenement was het orgelpunt van een SDG-leertraject. Djapo werkte actief mee aan het hele project, van de voorbereiding tot het slotmoment van deze dag.

Diepgaande sensibilisatie

Voor consulente Mondiaal Beleid Katrien Smets zijn de SDG’s een kader waar je niet omheen kan. Al sinds 2016 spant de stad zich samen met de Mondiale Raad in om de SDG’s bekend te maken bij de Mechelaars. Ze sporen de burgers ook actief aan om eraan mee te werken. Daarbij is het belangrijk om niet alleen heel breed te sensibiliseren, maar ook diepgaand. Een themadag als deze, met een grondige voorbereiding, is daarvoor een perfect instrument.

De SDG’s in de klas

Begin november gaf collega Koen een workshop rond de duurzame ontwikkelingsdoelen in de Mechelse klassen. Ook de leerkrachten volgden begin november een workshop van Djapo. De weken erop gingen ze actief met de kinderen aan de slag rond de SDG’s. De leden van de Mondiale Raad merkten duidelijk dat er in de klas al rond het thema gewerkt was. “De kinderen hadden al een goed idee van wat de werelddoelstellingen zijn”, zei Bart Mortier van Afractie.

Inleven en … Actie!

De leden van de Mondiale Raad gaven de kinderen een warm onthaal in hun workshops. Ze schetsten een beeld van de situatie in een land waar hun organisatie actief is. Daarna gingen de kinderen in groepjes aan het werk. Creatieve opdrachten zetten hen aan om samen na te denken en te praten over thema’s als gelijke rechten voor alle kinderen.
Ook de Mondiale Raad kreeg coaching van Djapo om een leuke workshop in elkaar te steken, met aandacht voor taalgebruik afgestemd op de kinderen, interactiviteit, creativiteit, tips and tricks en praktische werkvormen.

Een wensboom voor 2030

Consulente Mondiaal Beleid Katrien Smets vroeg de kinderen tijdens het slotevenement wat ze dan in de klas al deden. De antwoorden waren divers: een liedje geoefend, spelletjes gespeeld, geknutseld… Het resultaat van dat geknutsel werd meteen naar boven gehaald: slingers met vlaggetjes waarop de kinderen hun wensen voor 2030 neergepend hadden. Perfect om de wensboom op het podium te versieren!
Wat wensen kinderen dan zoal? “Dat iedereen bevriend is met elkaar”, “Dat iedereen evenveel geld heeft”, “Dat alle jongens en meisjes gelijk zijn” …

Sleutel tot succes

“We organiseren deze themadag al vijf jaar, al van toen we nog rond de millenniumdoelstellingen werkten”, licht schepen van mondiaal beleid Marina De Bie toe. Dat de formule goed werkt, bewijzen de vele ingeschreven scholen, die elk jaar weer terugkomen. De voorbereiding in de scholen en de coaching aan de Mondiale raadsleden zijn volgens de schepen onmisbaar voor het succes van het evenement. Zo is het thema al gekaderd voor de kinderen en kunnen ze genieten van leuke, interactieve workshops, toegespitst op hun leeftijd en leefwereld.

“We moeten lief zijn voor elkaar en geen ruzie maken”, “In andere landen is niet alles zo goed als hier”, “We moeten goed zorgen voor het klimaat”, “Er is meer armoede dan we denken en we kunnen allemaal helpen om de werelddoelen te bereiken”, “Ik kan zelf helpen”.

Het zijn enkele impressies van wat de kinderen mee naar huis namen.
Eén ding lijken ze nu allemaal te wensen: “Dat we al die doelen bereikt hebben tegen 2030.”

Bekijk ook:

Workshop Gelukkig 2030
Lessen rond de SDG’s
Meer over Djapo