Geld: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen en eindtermen bij deze les rond geld.

Doelstellingen

 • Leerlingen kunnen aangeven dat geld een afspraak is tussen mensen in de hele wereld.
 • Leerlingen kunnen aangeven dat iedereen geld kan maken, zolang je maar een afspraak maakt met een groep mensen.
 • Leerlingen kunnen aangeven dat ruilen een vorm van betalen is.
 • Leerlingen kunnen een verhaal in eigen woorden opnieuw vertellen.
 • Leerlingen kunnen een verhaal weergeven in een grafiek.
 • Leerlingen kunnen met voorbeelden aangeven dat je kan ruilen in goederen en in diensten.
 • Leerlingen kunnen zelf nadenken over diensten die zij zelf kunnen aanbieden.
 • Leerlingen zijn bereid om enthousiast dingen voor elkaar te doen.
 • Leerlingen zijn bereid om geïnteresseerd van elkaars diensten gebruik te maken.

 

Eindtermen

 • Wereldoriëntatie: 1.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4.4, 5.1
 • Leren leren: 1, 3, 4, 6
 • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2, 3