Handel

Wat is ‘rijk zijn’ precies? Veel geld en materiële zaken bezitten? Of gaat het om je welbevinden omdat je je solidair en verbonden voelt met mensen, en zij met jou?

Maakt geld écht gelukkig? Het Balinese meisje Jada vraagt de klas om daarover na te denken. En dat doen we in deze les. We zetten verschillende ‘brillen’ op. Het hangt er immers van af hoe je naar het leven kijkt, niet? We dagen de leerlingen uit om verder te kijken dan hun neus lang is.

‘Geld is een bril, geluk is dat ook’ is een les voor de derde graad over handel en sluit ook aan bij de thema’s grondstoffen en Bali.

Lesmateriaal
Doelstellingen en eindtermen
Achtergrondinformatie
Links