Future Forward Summit Ecocampus

Collega Koen mocht tijdens Future Forward Summit van Ecocampus voor een internationaal publiek uitleggen hoe het hoger onderwijs een belangrijke rol kan spelen in het ontwerpen van een duurzame toekomst en welke rol de denkvaardigheden systeemdenken, creatief denken en filosoferen daarin kunnen spelen.

Zo vertelde Koen over zichzelf en konden de deelnemers op basis van dat verhaal beargumenteren of hij een duurzaam persoon is.
Daarna gingen ze systeemdenken over oorzaken waarom studenten niet graag deelnemen aan groepswerken.

Zou een voorwerp zoals een vlinderdasje of een Spotify-account kunnen helpen om een oplossing te bedenken voor dit probleem? Dat kan zeker! Met creatief denken!

Bekijk ook

Wie we zijn en wat we doen
Ons aanbod voor het basisonderwijs
Ons aanbod voor het secundair onderwijs
Ons aanbod voor de lerarenopleiding