Frame Voice Report

In het kader van Frame Voice Report werken we samen met de Stichting Hubi & Vinciane aan een project rond voeding.

Aan de hand van filmreportages over voedingsgewoontes in de streek van Parakou in Benin ontwikkelde Djapo een nascholing systeemdenken voor leerkrachten tweede en derde graad secundair onderwijs. We wilden daarbij het belang van evenwichtige en duurzame voeding vanuit verschillende perspectieven bekijken. De nascholing is ook bedoeld voor studenten uit de lerarenopleiding secundair onderwijs.

De Stichting Hubi & Vinciane streeft een integrale benadering van ontwikkeling na en ondersteunt de streekontwikkeling van de regio Parakou-N’dali met projecten in de gezondheidszorg, het onderwijs en het ondernemerschap met focus op landbouw en voedselvoorziening.

Frame Voice Report wil mensen in Vlaanderen en Nederland informeren over en betrekken bij de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen. Uit onderzoek blijkt dat het wereldbeeld van de gemiddelde Nederlander en Vlaming behoorlijk negatief is.

Veel mensen denken dat het nog steeds heel slecht gaat met de wereld en zeker met de ‘derde wereld’. Ze denken dat er meer en meer mensen zijn die lijden aan honger, ziekte en gebrek en dat er maar zeer weinig verbeterd is.

Dit project sluit aan bij de SDG’s 2: beëindig honger, 4: kwaliteitsvol onderwijs, 5: gendergelijkheid en 13: klimaatactie.

Reportage: voedselkilometers, duurzame voeding en systeemdenken
Wat is systeemdenken?
Meer over Djapo