Initiatie filosoferen

Doelgroep: studenten kleuter- en lager onderwijs

Duur: 2-3 uur
Prijs: vanaf september 2022 stijgen onze prijzen met 10%. Boek nog snel je nascholing of traject om van het oude tarief te genieten!  

Boek t.e.m. 31 augustus 2022

€240

Boek vanaf 1 september 2022

€264


Om kinderen wegwijs maken in een complex verhaal van duurzaamheid en te leren omgaan met de uitdaging van morgen, volstaat kennis niet. Djapo wil kinderen zelf laten onderzoeken, ideeën leren bedenken en met kritische blik leren kijken … kortom hen vaardig maken in zelfstandig denken. We bieden vormingen voor studenten rond 3 denkvaardigheden: filosoferen, systeemdenken en creatief denken.

Vaardigheid filosoferen

In deze sessie maken studenten kennis met de vaardigheid ‘filosoferen’ of een gezamenlijk onderzoek van concepten en waarden. Om vaardig te worden in filosoferen, leren we deelnemen aan een filosofisch gesprek en standpunten, waarden en nieuwe denkpistes verkennen. Tijdens een filosofisch gesprek ga je in dialoog, luister en leer je van elkaars ideeën en standpunten. In groep probeer je tot een (voorlopig) antwoord op een prikkelende denkvraag te komen.

Theorie, gecombineerd met werkvormen en praktijkvoorbeelden

We reiken een beknopt theoretisch kader aan, geïllustreerd door een brede waaier aan werkvormen en activiteiten die de studenten tijdens de sessie uitvoeren. Hoe leer je kinderen bijvoorbeeld argumenten geven of nieuwe denkpistes verkennen? De werkvormen en praktijkvoorbeelden zijn op maat van de jongste kleuters tot en met de derde graad. We vertrekken vanuit verhalen (voor verschillende leeftijdsgroepen), die ons meenemen naar een prikkelende fantasiewereld en meteen de link leggen met realistische duurzaamheidsvraagstukken.

Schema filosofisch gespreksleider

Tijdens deze sessie ontwikkelen studenten tot slot hun vaardigheden als filosofisch gespreksleider. We bieden een basisschema dat hen helpt om inspirerende vragen te stellen. We oefenen samen en daarbij is het toegelaten om alleen maar vragen te stellen. Meer nog: het stellen van vragen is belangrijker dan het formuleren van antwoorden.

Interesse? Contacteer lerarenopleiding@djapo.be