Film reconstructie

Filmreconstructie is een werkvorm systeemdenken. Leerlingen fantaseren over (het belang van) een detail in relatie tot het geheel.

Met deze werkvorm werk je in het secundair onderwijs aan:
SC 7, SC 13
Bouwsteen: ‘De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen’
ET 7.12, 7.13

Bekijk ook:

Aanbod secundair onderwijs
Systeemdenken:ik onderzoek de wereld
Deze werkvorm is gebaseerd op Methode Systeemdenken, een denk- en werkwijze voor het basisonderwijs