Erik De Clerck, stichter Alfa vzw overleden

“Gesterkt door de belangeloze inzet van velen in Noord en Zuid,
die ik mocht ontmoeten als medestanders voor een betere wereld.”

erikdeclerck

In Turnhout is Erik De Clerck overleden.

Erik De Clerck, geboren op 13 juli 1933, was de stichter van onze werking. In 1968 richtte hij in Turnhout de vzw Alfa op. De verbolgenheid over wat mis ging in de wereld was ook toen al groot.

Heel wat jonge mensen uit Turnhout en omgeving sloten zich aan bij Alfa om, onder impuls van Erik, acties te ondernemen tegen de onrechtvaardigheden in de wereld.

De 3de wereldfaculteit, het scholierenparlement, de wereldwinkel in Turnhout, het El Salvadorcomité,… zijn maar enkele voorbeelden van activiteiten die toen uit de grond werden gestampt.

Erik legde de kiem voor verzet tegen onrecht en hield die fakkel zijn hele leven brandende.

We wensen de familie, vrienden en kennissen van Erik veel kracht en sterkte. Koester de vele, mooie herinneringen.
Wij zetten zijn werk verder, dankbaar voor zijn inspiratie, zijn mentorschap, zijn inzichten.

Artikel MO*
Historiek Alfa