Energy Challenges

Energy Challenges is een project om slim om te gaan met energie. Scholen in de Antwerpse Kempen, Heist-op-den-Berg en Nijlen (regio IOK kunnen samen met hun leerlingen, leerkrachten en directie werken rond energie en klimaat.

Ze krijgen zowel educatieve als technische begeleiding om energie te besparen en om een klimaatvriendelijke school te worden: educatief materiaal, een energie-audit, energiebesparende maatregelen, uitwisseling met andere scholen, … Hier lees je er meer over.

De scholen worden begeleid door experten van IOK, Provincie Antwerpen, Thomas More, MOS, de Energiesnoeiers, de netbeheerders en Djapo.

Energy Challenges is een project met steun van:

Meer informatie:

Energychallenges Vlaanderen
Meer over 2imprezs