ENERGIE

Kernuitstap, scheurtjes, Fukishima, … het zijn allemaal termen die tot de verbeelding spreken en die vragen oproepen. In deze les leert je klas kernenergie een beetje beter kennen. En vooral vergelijken met andere energiecentrales. Dat onderzoek je via de hoepels.  Kernenergie, windenergie of gas? Deze les helpt je met de verschillende energiebronnen te onderzoeken.

Lesmateriaal en doelstellingen

Werkblad
Infofiche
Afbeeldingen Energiecentrales
Doelstellingen en eindtermen