Doelstellingen en eindtermen tweede graad

EINDTERMEN
1.24 Kunnen met concrete voorbeelden uit omgeving illustreren hoe mensen op positieve en negatieve wijze omgaan met milieu

LEERPLANDOELEN
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
7.10 ontdekken en zien in dat veel mensen de aanwezigheid van organismen in hun omgeving waarderen en/of beïnvloeden:
– vaststellen dat menselijke activiteiten oorzaak kunnen zijn van lucht-, water- en bodemverontreiniging (bv. ongevallen met tankers) of de natuur (soms) vernietigen (bijv. aanleg wegen)

GO
3.2.8.11 Aangeven dat bossen en wouden een essentiële rol spelen in het totale milieustelsel (bijv. belang van het regenwoud).

OVSG
WO-NAT-08.16 De leerlingen kunnen bij een milieuprobleem (in hun omgeving), het probleem en mogelijke oorzaken ervan beschrijven.
WO-NAT-08.03 De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor dieren, planten en het milieu.