Doelstellingen en eindtermen eerste graad

EINDTERMEN
1.24 Kunnen met concrete voorbeelden uit omgeving illustreren hoe mensen op positieve en negatieve wijze omgaan met milieu

LEERPLANDOELEN
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
7.18 gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu:
– kunnen vaststellen en uiten hoe ze zelf en andere mensen op pos en neg wijze omgaan met bodem, energie, lucht, water,…
7.10 ontdekken en zien in dat veel mensen de aanwezigheid van organismen in hun omgeving waarderen en/of beïnvloeden:
– vaststellen dat menselijke activiteiten oorzaak kunnen zijn van lucht-, water- en bodemverontreiniging (bv. ongevallen met tankers) of de natuur (soms) vernietigen (bv. aanleg wegen)

GO
3.2.8.14 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu
3.1.3.81 Binnen hun eigen mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de samenleving en de wereld verwoorden

OVSG
WO-NAT-08.03 De leerlingen verwoorden waarom het noodzakelijk is zorg te dragen voor dieren, planten en het milieu.
WO-MNS-SV-2.5.3  De leerlingen kunnen een initiatief voor een gespreksonderwerp of voor de oplossing van een probleem verwoorden.