Eindtermen SDG

2. Sociaal-economische verschijnselen
De leerlingen
E.T. 2.1 kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid verschillend toegankelijk zijn voor
mannen en vrouwen en verschillend gewaardeerd worden.
E.T. 2.3 kunnen met een zelf gekozen voorbeeld het nut en het belang aangeven van een collectieve
voorziening, waarvoor de overheid zorg draagt;
E.T. 2.4 kunnen illustreren dat welvaart zowel over de verschillende landen in de wereld als in Belgiƫ
ongelijk verdeeld is;
E.T. 2.8 kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en
normen bezitten;
E.T. 2.13 kunnen het belang illustreren van de fundamentele Rechten van de Mens en de Rechten
van het Kind. Ze zien daarbij in dat de rechten en plichten complementair zijn;
E.T. 2.15 kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het welzijn
en/of de vrede in de wereld te bevorderen