Eindtermen en leerplandoelen les voedselverspilling

Eerste graad

Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2012-2013.WO – Leerplan Wereldoriëntatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2012-2013
WO.NA.7.17.1 – Kinderen beseffen dat de aarde bron is van energie en van grondstoffen.
Dat houdt in dat ze zich ervan bewust zijn dat voor hen bekende voedingsmiddelen en
gebruiksgoederen maar geproduceerd kunnen worden dankzij elementen van de aarde.
WO.NA.7.17.2 – Kinderen beseffen dat de aarde bron is van energie en van grondstoffen.
Dat houdt in dat ze inzien dat iets maken altijd leidt tot een of andere vorm van afval.
WO.NA.7.17.5 – Kinderen beseffen dat de aarde bron is van energie en van grondstoffen.
Dat houdt in dat ze kunnen illustreren dat de aarde als bron niet onuitputtelijk is
WO.NA.7.18.1 – Kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu.
Dat houdt in dat ze kunnen vaststellen en uiten hoe ze zelf en andere mensen op positieve, maar ook
op negatieve wijze omgaan met bodem, energie, lucht, water …
WO.NA.7.18.2 – Kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu.
Dat houdt in dat ze zelf spaarzaam omspringen met afval, energie, grondstoffen, papier, voedsel,
water …

GO.2010-2011.WO – Leerplan Wereldoriëntatie GO! 2010-2011
3.2.1.7 – Aantonen dat ze respect en zorg hebben voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor
zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
3.2.1.6 – Een houding van zorg en respect voor de natuur.
3.2.8.12 – Aangeven dat de voorraad grondstoffen niet onbeperkt is en dat men er dus zuinig mee
moet omgaan.

OVSG.2010-2011.WO – Leerplan Wereldoriëntatie OVSG 2010-2011
WO-NAT-08.02 – *De leerlingen tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.
WO-NAT-08.04 – De leerlingen beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het
natuurlijk leefmilieu.
WO-NAT-08.06 – De leerlingen beperken hun afval of trachten afval te voorkomen.
WO-NAT-08.11 – *De leerlingen zijn bereid zorgvuldig om te gaan met energie, papier, voedsel en
water.

ET-BaO-2012 – Eindtermen Wereldoriëntatie
ET.WO.NA.1.23* – De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school
zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water;
ET.WO.NA.1.26* – De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens
voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.

Tweede en derde graad

LESDOELEN
Kinderen ontdekken dat er veel voedsel wordt verspild.
Kinderen vertellen in eigen woorden wat voedsel verspillen is.
Kinderen verzinnen manieren om minder voedsel weg te gooien. (of te verspillen)

LEERPLANDOELEN
VVKBAO.2012-2013.WO – Leerplan Wereldoriëntatie VVKBaO 2012-2013
WO.NA.7.17.2 – Kinderen beseffen dat de aarde bron is van energie en van grondstoffen.
Dat houdt in dat ze inzien dat iets maken altijd leidt tot een of andere vorm van afval.
WO.NA.7.18.1 – Kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu.
Dat houdt in dat ze kunnen vaststellen en uiten hoe ze zelf en andere mensen op positieve, maar ook
op negatieve wijze omgaan met bodem, energie, lucht, water …
WO.NA.7.18.2 – Kinderen gaan op hun niveau zorgzaam om met hun milieu.
Dat houdt in dat ze zelf spaarzaam omspringen met afval, energie, grondstoffen, papier, voedsel,
water …

GO.2010-2011.WO – Leerplan Wereldoriëntatie GO! 2010-2011
3.2.1.7 – Aantonen dat ze respect en zorg hebben voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor
zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
3.2.1.6 – Een houding van zorg en respect voor de natuur.
3.2.8.5 – Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval,
water, energie.
3.2.8.14 – Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar
ook om negatieve wijze omgaan met het milieu.
3.2.8.10 – Enkele voorbeelden geven van initiatieven uit de omgeving die het natuurbehoud ondersteunen (bijv. natuurverenigingen, natuurreservaat, initiatieven naar beschermde diersoor-ten …).

OVSG.2010-2011.WO – Leerplan Wereldoriëntatie OVSG 2010-2011
WO-NAT-08.02 – *De leerlingen tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.
WO-NAT-08.04 – De leerlingen beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het
natuurlijk leefmilieu.
WO-NAT-08.06 – De leerlingen beperken hun afval of trachten afval te voorkomen.
WO-NAT-08.11 – *De leerlingen zijn bereid zorgvuldig om te gaan met energie, papier, voedsel en
water.

ET-BaO-2012 – Eindtermen Wereldoriëntatie
ET.WO.NA.1.23* – De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school
zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water;
ET.WO.NA.1.26* – De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens
voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.