Eindtermen en leerplandoelen les migratie

ET-BaO-2012 – Eindtermen Sociale vaardigheden
1.2 – De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
1.3 – De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.

VVKBAO.2012-2013.WO – Leerplan Wereldoriëntatie VVKBaO 2012-2013
WO.LH.1.15.1 – Kinderen ontdekken dat mensen en landen sterk afhankelijk zijn van elkaar voor hun
levensonderhoud.
Dat houdt in dat ze ervaren, vaststellen en uiten dat zowel volwassenen als kinderen voor hun
levensnoodzakelijke behoeften (voeding, bescherming, veiligheid, gezondheid …) vaak afhankelijk
zijn van andere mensen.

GO.2010-2011.WO – Leerplan Wereldoriëntatie GO! 2010-2011
3.1.3.46 – Met eigen woorden uitleggen wat verhuizen is (ook naar een ander land).
3.1.3.48 – Met eigen voorbeelden illustreren dat leven in een nieuwe woonomgeving niet altijd
gemak-kelijk is (andere gewoontes, andere taal, andere mensen …).

OVSG.2010-2011.WO – Leerplan Wereldoriëntatie OVSG 2010-2011
WO-MAA-SCV-06 – De leerlingen beseffen dat sommige mensen een andere levensstijl hebben dan
zijzelf, als ze geconfronteerd worden met beelden, informatie of mensen uit een andere cultuur.
WO-MAA-SCV-16 – De leerlingen kunnen illustreren dat de meeste mensen er nood aan hebben in
een of ander groepsverband samen te leven en een samenhorigheidsgevoel ontwikkelen.