Eerlijk duurt nog langer

Doelgroep: individuele leerkrachten of het hele schoolteam

Duur: te bepalen
Prijs: volgens offerte

Eerlijk duurt nog langer

Je bent leerkracht in de derde graad en wil meer doen met eerlijke handel in je klas of op school?

Je bent directeur en wil het thema niet beperken tot een paar actiedagen maar regelmatig aan bod laten komen tijdens het schooljaar?

Je bent schepen of ambtenaar in een gemeente die een actief beleid voert rond eerlijke handel en die scholen hierin wil ondersteunen?

Je wil kinderen enthousiast en bewust maken rond de handelsverhoudingen in de wereld? Je wil hen de vaardigheden aanreiken om kritisch na te denken over en anders te kijken naar de wereldhandel?

Maak samen met Oxfam Wereldwinkels en Djapo van eerlijke handel een boeiend traject in je school of gemeente. Een traject waarin educatie en actie elkaar afwisselen.
Een traject begint altijd met een gesprek: samen bekijken we waar je als school staat en waar je naartoe wil. Dat gesprek kan samen met de gemeente. We zetten je wensen en noden om in een concreet en haalbaar plan. Tijdens het traject is er tijd voor reflectie, bijsturing en evaluatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je eigen traject samen te stellen:


EDUCATIE
Een nascholing of een coaching ‘ Aan de slag met eerlijke handel’ waarin we leerkrachten informeren, bewust maken, stimuleren en ondersteunen om met eerlijke handel aan de slag te gaan.
Workshop rechtbankspel in de klas waarin leerlingen gaan onderzoeken hoe het zit met eerlijke handel en koffie in Kivu . Op de rechtbank krijgen alle partijen de kans om hun belangen te verdedigen. Je leerlingen bekijken het thema vanuit verschillende perspectieven om zo hun eigen mening te vormen
Aan de slag met educatief materiaal: leerkrachten maken gebruik van het pakket ‘Eerlijk duurt het langst’ en/of de kaartenset ‘Aan de slag met een werelddag’ en werken zo aan kennisverruiming, bewustmaking, oordeelsvorming en engagement.
Bezoek aan de Wereldwinkel. Leerlingen maken kennis met de Wereldwinkel. Dit kan op elk moment, maar je kan het ook koppelen aan bijvoorbeeld Sinterklaas of Pasen en werken rond chocolade van eerlijke handel.


ACTIE
Vanuit Oxfam Wereldwinkels doe je als klas of school mee met de scholenactie ‘QUE?! Afvoeren dié handel!’ tijdens de Week van de Fair Trade in oktober en ‘Handel Nu’ in het kader van World Fair Trade Day in mei.
Neem deel aan de acties die je stad of gemeente organiseert rond eerlijke handel.
Organiseer je eigen actie op school.

Meer informatie?
info@djapo.be
016/ 29 21 27