Een mond vol tanden

Omgaan met moeilijke thema’s in de klas


Doelgroep: lager en secundair onderwijs
Vorming: € 450 (leerkrachten en schoolteams) of € 600 (derden) voor 3 uur begeleiding
Traject: meerdere contactmomenten, offerte op maat


Van pestgedrag en uitsluiting tot de energiecrisis en het klimaat: als leerkracht word je regelmatig geconfronteerd met onderwerpen die bij leerlingen uitgesproken meningen en emoties losweken. Hoe ga je om met zulke thema’s? Hoe maak je ze bespreekbaar – of hoe reageer je als je leerlingen ze zelf benoemen? Je onderzoekt het tijdens een vorming of traject ‘Omgaan met moeilijke thema’s’.

Wat zijn de doelstellingen van deze begeleiding?

  • Je komt te weten met welke begeleidershouding je gesprekken over moeilijke thema’s in goede banen kan leiden.
  • Je ontdekt concrete werkvormen om een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te bekijken en een constructief gesprek op gang te trekken.
  • Je leert hoe je meer verbinding kan creëren. 

Wat kies ik: een vorming of een traject?

Zoek je een begeleider die de schoolcontext grondig leert kennen en een traject op maat uitstippelt? Iemand die niet alleen methodieken en kaders aanreikt, maar bij wie je ook regelmatig terecht kunt voor vragen en feedback? Dan is een traject iets voor jou. Extra voordeel: we komen op vraag zelfs live in de klas coachen, tijdens een co-teachingsmoment.Ben je op zoek naar praktische tips en handvaten waarmee jijzelf of je team daarna zelfstandig aan de slag kan? Boek dan een vorming.Gebruik je het thema ‘Omgaan met moeilijke thema’s’ graag als rode draad voor je pedagogische studiedag? Fijn! We bekijken samen met jou hoe je de studiedag kan invullen en welke topics je aan bod kan laten komen. Neem contact met ons op.Waarom samenwerken met Djapo?

Djapo ziet de school als een veilige oefenplaats waar kinderen en jongeren kunnen leren om bewuste keuzes te maken.  We bekijken samen met leerkrachten en scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs en met studenten en docenten uit de lerarenopleiding hoe zij in de klas kunnen omgaan met maatschappelijke thema’s zoals racisme, armoede en klimaatverandering:

  • We ontwikkelen pedagogische kaders, lesmethodes en kant-en-klaar lesmateriaal.
  • We organiseren coaching, procesbegeleiding en vormingen.
  • We ondersteunen organisaties, bedrijven en overheden die een educatief aanbod voor scholen zoeken.

Daarnaast denken we mee na over het onderwijsbeleid en voeden we vanuit onze praktijkervaring de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO), wereldburgerschapseducatie en denkonderwijs. Die mix van theorie en praktijk geeft ons een unieke en verbindende stem binnen het onderwijsveld.