Een andere wereld

Een andere wereld is een werkvorm systeemdenken. Leerlingen leven zich in een personage in en fantaseren over de verscheidenheid aan perspectieven.

Met deze werkvorm werk je in het secundair onderwijs aan:
SC 7, SC 8, en SC 13
Bouwsteen: ‘Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken’ en ‘De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen’ en ‘Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen vanuit verschillende perspectieven’ en ‘Over de complexe relatie tussen verleden, heden en toekomst reflecteren en deze duiden’
ET 7.3, ET 7.12, 7.13, ET 8.4 (B), ET 8.5, ET 8.6 (A)