Druppeleffect

Druppeleffect is een werkvorm systeemdenken. Aan de hand van een gebeurtenis uit een verhaal of de actualiteit fantaseren leerlingen over gevolgen en krijgen ze inzicht in een oorzaken-gevolgen ketting die niet-rechtlijnig is.

Werkblad:

Met deze werkvorm werk je in het secundair onderwijs aan:
SC 1, 7, 11, 13, 15
Bouwsteen: ‘De wederzijdse invloed tussen maatschappelijke domeinen en ontwikkelingen en de impact ervan op de (globale) samenleving en het individu kritisch benaderen’ en ‘Omgaan met diversiteit in het samenleven en het samenwerken’ en ‘Inzicht ontwikkelen in consumptiegedrag, inkomensverwerving en financiële producten om budgettaire gevolgen op korte en lange termijn in te schatten’ en ‘(Duurzame) keuzes maken, rekening houdend met gevolgen op korte en lange termijn’ en ‘Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken’
ET 1.17, 7.1, 7.4, 7.12, 7.13, 15.4