Landbouw: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen vertellen waarom de aarde belangrijk is voor mens, dier en plant.
  • Leerlingen zijn bereid om voor de aarde te zorgen.
  • Leerlingen denken na over manieren om voor de aarde te zorgen.

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 1.3, 1.5, 1.7, 1.22, 1.26, 3.1, 3.2, 3.7, 5.9
  • Leren leren: 1, 3, 4, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.6, 2, 3