Wonen: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen aantonen dat onze manier van wonen niet geïntegreerd is in de natuur.
  • Leerlingen kunnen reflecteren over de natuur als voorbeeld voor onze woningen.
  • Leerlingen zijn zich bewust dat de natuur ons veel kan leren als het op wonen aankomt.
  • Leerlingen kunnen vertellen welke rol een woning kan hebben voor de omgeving.
  • Leerlingen kunnen woonprincipes uit de natuur toepassen op een eigen woonontwerp.

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 1.3, 1.5, 1.6, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 2.1, 2.10, 2.11, 2.12, 2.18, 3.1, 3.3, 3.7
  • Leren leren: 1, 3, 4, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2, 3