Wonen: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen aantonen dat verschillende aspecten van wonen onderling verbonden zijn.
  • Leerlingen kunnen aantonen dat onze manier van wonen een invloed heeft op de natuur.
  • Leerlingen kunnen nadenken over manieren om via onze huizen meer respect te tonen voor de natuur.

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie:  1.6, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 2.10, 2.17, 2.18, 3.1, 3.3, 3.7, 5.9
  • Leren leren: 1, 3, 4, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3,  1.4, 1.5, 1.6, 2, 3

Troeven

  • systeemdenken