Werk: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen in eigen woorden een aantal aspecten van werkloosheid benoemen en nadenken over mogelijke oplossingen.
  • Leerlingen kunnen in eigen woorden de schaarsheid van geld aantonen als oorzaak van werkloosheid.
  • Leerlingen kunnen aangeven dat er overal ter wereld genoeg werk is maar het probleem ‘betaald werk’ is.
  • Leerlingen kunnen aangeven dat gemeenschappen overal ter wereld, nu en vroeger, zelf geld maakten en elkaars diensten met dat geld betaalden en betalen

Eindtermen

  • WereldoriĆ«ntatie: 2.17, 3.1, 3.3, 3.7, 5.9, 7
  • Leren leren: 1, 2, 3, 4, 5, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3