Werk: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen aangeven dat je kan werken zonder betaald te worden.
  • Leerlingen kunnen aangeven dat in de hele wereld dezelfde beroepen worden uitgeoefend.
  • Leerlingen kunnen aangeven dat sommige beroepen beter worden verloond dan andere.
  • Leerlingen kunnen nadenken over het maatschappelijk belang van verschillende beroepen.
  • Leerlingen kunnen een mening geven over de verloning van verschillende  beroepen.
  • Leerlingen kunnen aangeven dat verloning en maatschappelijk nut van een job niet altijd evenredig zijn.
  • Leerlingen kunnen niet- of laagbetaalde jobs waarderen volgens hun nut voor de samenleving.

Eindtermen

  • WereldoriĆ«ntatie: 3.1, 3.3, 3.7, 4.1, 4.4, 4.9, 5.9
  • Leren leren: 1, 3, 4, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3