Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen graad 1

  • Leerlingen geven hun mening over wie er baas is over hen, en over wie zij zelf baas zijn
  • Leerlingen filosoferen over  het concept “de baas zijn”

Doelstellingen graad 2

  • Leerlingen geven hun eigen mening over bepaalde dingen zeggen of verzwijgen
  • Leerlingen filosoferen over de stelling “mag iedereen altijd alles zeggen?”

Doelstellingen graad 3

  • Leerlingen geven hun eigen mening over het begrip democratie
  • Leerlingen filosoferen over het concept “kiezen”

Eindtermen

  • WO: 3.7 4.14 (3de graad)
  • Sociale vaardigheden 1.2; 1.6; 2; 3