Verkiezingen: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen weten dat volwassenen in België gaan stemmen voor het bestuur van een dorp/stad/land.
  • Leerlingen zijn zich ervan bewust dat er in vele landen geen of oneerlijke verkiezingen doorgaan en dat dit grote gevolgen heeft voor de mensen die daar wonen.
  • Leerlingen kennen het verschil tussen een democratie en een dictatuur (of autoritair regime).
  • Leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen dat verkiezingen noodzakelijk zijn in een democratie.

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 2.3, 2.6, 2.10, 2.17, 3.2, 4.4, 4.13, 4.14
  • Leren leren: 2, 4, 6
  •  Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 3