Verkiezingen: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen weten dat volwassenen in België gaan stemmen voor het bestuur van een dorp/stad/land.
  • Leerlingen zijn zich ervan bewust dat er in vele landen geen verkiezingen doorgaan en dat dit grote gevolgen heeft voor de mensen die daar wonen.
  • Leerlingen kunnen een aantal voorwaarden opsommen van ‘vrije verkiezingen’.
  • Leerlingen kunnen op een creatieve manier voorstellen hoe hun gemeente of stad er in de toekomst zou moeten uitzien.

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 2.3, 2.6, 2.10, 2.17, 3.2, 4.4, 4.13, 4.14
  • Leren leren: 2, 4, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 3