Techniek: doelstellingen en eindtermen

  • Leerlingen kunnen in eigen woorden de kringloop van een kerselaar vertellen.
  • Leerlingen kunnen de kringloop van de gsm vertellen.
  • Leerlingen kunnen de kerselaar met de gsm vergelijken aan de hand van vooropgestelde criteria.
  • Leerlingen kunnen een eigen mening vormen over een ontwerp.
  • Leerlingen kunnen nadenken over ontwerpen uit de natuur zoals bomen en dieren en van de mens zoals gsm’s, computerspelletjes …
  • Leerlingen kunnen zelf nadenken over hoe je gebroken of versleten spullen nieuw leven kan inblazen.