Techniek: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen gemotiveerd de gsm kritisch onderzoeken.
  • Leerlingen kunnen hun onderzoekstaak gericht uitvoeren.
  • Leerlingen kunnen de gevolgen van ontginning van grondstoffen voor mens en milieu in eigen woorden uitleggen.
  • Leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen dat voor de productie van een gsm grondstoffen nodig zijn.
  • Leerlingen kunnen met een voorbeeld aangeven dat aan elk succesverhaal van de vooruitgang een keerzijde is.
  • Leerlingen kunnen hun bevindingen doelgericht naar derden communiceren.
  • Leerlingen kunnen op het internet gericht informatie en beeldmateriaal opzoeken.

Eindtermen

  • WereldoriĆ«ntatie: 1.6, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 2.1, 2.10, 2.17, 2.18, 3.1, 3.3, 3.7, 7
  • Leren leren: 1, 2
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.6, 2, 3