Reclame: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen aangeven dat reclame aanzet tot consumeren.
  • Leerlingen kunnen duurzaam consumeren.
  • Leerlingen kunnen de link leggen tussen consumeren en vervuiling.
  • Leerlingen kunnen kijken naar de toekomst.
  • Leerlingen kunnen vanuit verschillende perspectieven naar reclame kijken.

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 1.19, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 3.1, 3.3, 3.7, 4.5, 5.9
  • Leren leren: 1, 3, 4, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2, 3

Troeven

  • ICT