Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen graad 1 en 2

 • Leerlingen kunnen het verhaal van Oosterdonk en Zwaaigem in eigen woorden navertellen.
 • Leerlingen kunnen het verhaal van Oosterdonk en Zwaaigem vergelijken met het echte verhaal over de Russische boycot.
 • Leerlingen kunnen oorzaken en gevolgen van de Russische boycot benoemen.
 • Leerlingen kunnen zich inleven in de verschillende perspectieven van de personages in het verhaal van Oosterdonk en Zwaaigem.
 • Leerlingen durven hun mening uiten voor de groep.
 • Leerlingen kunnen een nieuwe wending verzinnen voor het verhaal van Oosterdonk en Zwaaigem én voor het echte verhaal over de Russische boycot. (graad 2)

Doelstellingen graad 3

 • Leerlingen kunnen zelfstandig informatie opzoeken over het opgegeven onderwerp.
 • Leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen wat het verband is tussen het conflict tussen Rusland en Oekraïne en het verminderd aantal bijen in onze boomgaarden.
 • Leerlingen kunnen oorzaken en gevolgen van de Russische boycot benoemen.
 • Leerlingen kunnen zelf gevolgen bedenken van de Russische boycot.
 • Leerlingen kunnen zich inleven in de verschillende perspectieven van de personages van de Russische boycot.
 • Leerlingen durven hun mening uiten in de groep.

Eindtermen

 • wereldoriëntatie
 • leren leren
 • sociale vaardigheden