Onrust in het Midden-Oosten: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen zich inleven in het verhaal van Madu.
  • Leerlingen hebben inzicht in het ontstaan van het protest in Egypte aan de hand van een concreet verhaal.
  • Leerlingen filosoferen over protesteren.
  • Leerlingen kunnen een wens formuleren voor Madu en fantaseren over ‘later’.

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 4.8, 4.13, 4.14, 5.8, 5.9, 6.9, 6.11, 7
  • Leren leren: 1, 2, 3, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.5, 1.6, 2