Doelstellingen en eindtermen migratie

Doelstellingen

  • Leerlingen hebben inzicht in de veelheid aan oorzaken en gevolgen van migratie.
  • Leerlingen zien gelijkenissen tussen migratie vroeger en nu.
  • Leerlingen verwoorden zowel positieve als negatieve oorzaken van migratie.
  • Leerlingen hebben inzicht in het feit dat migratie een wereldwijd fenomeen is.

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 4.4, 4.11, 5.8, 5.9
  • Leren leren: 3, 6
  • Sociale vaardigheden: 1.6, 3