Doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

 • Leerlingen kunnen met behulp van afbeeldingen ‘Het verhaal van de vuile lucht’ (een verhaal over het probleem van het ontbrekend klimaatbeleid in België) navertellen.
 • Leerlingen kunnen oorzaken en gevolgen benoemen van het probleem van het ontbrekend klimaatbeleid in België.
 • Leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat er mis is met ons huidig klimaatbeleid.
 • Leerlingen kunnen zelf een scenario bedenken van wat er gebeurt als het verhaal van de vuile lucht zich blijft herhalen.
 • Leerlingen kunnen ideeën bedenken om de vicieuze cirkel van het ontbrekend klimaatbeleid te doorbreken.
 • Leerlingen kunnen manieren bedenken om ministers op de hoogte te brengen van hun ideeën.
 • Leerlingen durven hun mening uiten voor de groep

Extra doelstelling graad 3

 • Leerlingen kunnen aan de hand van het persbericht zelf een oorzaak-gevolg-ketting opstellen die het probleem van het ontbrekend klimaatbeleid correct schetst.

Eindtermen

 • Wereldoriëntatie
 • Leren leren
 • Sociale vaardigheden