Doelstellingen en eindtermen klimaattop

Doelstellingen
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
0.10 Leerlingen kunnen vragen stellen waarvan de antwoorden onderzoekbaar of opzoekbaar zijn.
7.26 Kinderen zien in dat er verschillende klimaten zijn en kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat waarin ze leven.
GO!
3.2.8. 9 Enkele voorbeelden geven van de gevolgen voor mens en natuur van de klimaatverandering door de opwarming van de aarde.
3.2.8. 14 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu.

Eindtermen
Wereldoriƫntatie ET 1.24, ET 1.25
Leren leren 1
Sociale vaardigheden