Honger: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

 • Leerlingen weten dat er genoeg voedsel in de wereld is maar ontdekken dat het niet eerlijk verdeeld is
 • Leerlingen weten wat wereldvoedseldag is
 • Leerlingen kunnen zich inleven in een kind uit het Zuiden en voelen aan dat toegang tot grond en water zeer belangrijk is om in eigen voedsel te voorzien
 • Leerlingen beseffen dat het voor sommige boeren families moeilijk is om te leven van hun landbouw
 • Leerlingen zijn zich ervan bewust dat droogte niet de enige oorzaak is van de problemen in Kenia en de andere landen van de hoorn van Afrika

Eindtermen

 • Wereldoriëntatie: 1.2, 1.3, 1.6, 3, 1.12, 1.23, 1.24, 1.26, 3.1, 3.7, 5.9
 • Leren leren: 3, 4
 • Sociale vaardigheden: 1.2,1.3,1.6,3

Troeven

 • techniek
 • muzische vorming
 • verhalend ontwerpen