Honger: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen weten dat honger een complex probleem is en dat verkeerd grondgebruik één van de belangrijke oorzaken is.
  • Leerlingen beseffen  dat er verschillende oplossingen nodig zijn.
  • Leerlingen weten dat de oorzaken en de oplossingen van honger niet eenzijdig zijn.
  • Leerlingen kunnen verbanden leggen tussen oorzaken van honger en mogelijke oplossingen hierbij bedenken.
  • Leerlingen kunnen kritisch nadenken over mediaberichten rond honger.
  • Leerlingen zijn bereid om zelf actie te ondernemen.

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 1.12, 1.23, 1.24, 1.26, 2.11, 2.17, 3.1, 3.3, 3.7, 4.5, 5.9, 7
  • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.9, 2, 3
  • Leren leren: 2, 3, 4, 6