Doelstellingen en eindtermen halloween

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

1.12 Bewust dat consumptie wordt beïnvloed:
– ervaren, vaststellen en uiten dat allerlei factoren consumptiegedrag beïnvloeden.
7.18 Op hun niveau omgaan met hun milieu:
– zelf spaarzaam omspringen met afval, grondstoffen,…

GO!
1ste, 2de en 3de graad
3.2.8.4 Voorbeelden geven van afvalbesparende/afvalvergrotende (leef)gewoontes.

Enkel 2de en 3de graad
3.2.8.5 Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval,
water, energie.

OVSG
WO-NAT-08.06  De leerlingen beperken hun afval of trachten afval te voorkomen.